Acháty

Achátů existuje nepřeberné množství. Archeologické nálezy dokazují, že svou oblibu získaly již ve středověkém Římě a Řecku. Achát byl využíván jako talisman, který chránil před nemocemi a živelnými pohromami. Acháty měly zajistit dlouhý život, úspěch a dobré přátele. 

Černý pruhovaný achát

Černý achát umí eliminovat negativní energii a to jak z vnějších vlivů, tak uvnitř naší mysli, pokud trpíme úzkostí. Zároveň nám zvyšuje odolnost a pocit bezpečí a zvyšuje naši sebedůvěru. Kromě této citové roviny je také dobře znám jako kámen, který dokáže podporovat a rozvíjet analytické myšlení, díky kterému snadno přijdete na skryté možnosti, které jste předtím neviděli. Z tohoto důvodu, a také protože přináší majiteli prosperitu, je vhodným pomocníkem i v kariérní sféře. 

Jak pečovat o acháty

Acháty čistíme pod proudem vlažné vody nebo v misce vody s křišťálem. Poté je nabíjíme libovolně dlouho na přímém slunci.

Akvamarín

Akvamarín je kamenem vody, která s sebou přináší klid, ticho a očistu. Pomáhá v průtoku komunikace a správnému sebevyjádření. Akvamarín údajně vnímá všechny pocity svého majitele a pomáhá mu sebrat veškerou odvahu a zodpovědnost k vykonání potřebných činů. Je to partnerský kámen, který nechává odplynout vztahové konflikty a nastolit opět domovskou pohodu. Používá se také jako talisman na dlouhé cesty.

Jak pečovat o Akvamarín

Tento kámen se nenabíjí na přímém slunci, jelikož potom může ztratit svou barvu. Ideálního nabití dosáhnete tím, že ho položíte přes noc na horský křišťál. Pokud jej ale nemáte, můžete Akvamarín nabít na denním světle ve stínu. 

Amazonit

Amazonit svým vlněním podporuje vitalitu a vyrovnává rovnováhu těla a mysli v každodenním životě. Pomáhá tišit nervozitu, stres, výkyvy nálad a tlumí přebytečnou energii. S jeho pomocí se snáze zbavíme egoismu, lpění na věcech a jiných zátěží. S Amazonitem snáze získáme kontrolu nad svým životem. Nejúčinnější vliv tohoto kamene pocítíme v srdeční oblasti, kde tiší citové a fyzické problémy.

Jak pečovat o Amazonit

Amazonit čistíme pod proudem vlažné vody a nabíjíme jej na nepřímém slunci.

Ametyst

Ametyst je kamenem duchovní očisty a meditace. Mocný kámen s ohromnou ochrannou a očistnou silou. Zahání nespavost a noční můry. Přináší klid a zahání stres, negativní emoce, obavy a zlobu. Napomáhá soustředění, dodává rozhodnosti a rozvíjí naši intuici. Ametyst má vysoké spirituální vibrace. Přitahuje pravou, ryzí, emocionální lásku, posiluje věrnost, tiší strachy a zvyšuje naděje. 

Jak pečovat o Ametyst

Čistíme ho pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce společně s křišťálem, poté ho nabíjíme ve stínu, aby neztratil barvu.

Avanturín

Avanturín rozsévá tichou radost a klid. Jeho zelený třpyt prozáří každý problém, rozloží negativní myšlenky a s nimi spojené pocity. Navozuje klid, rovnováhu a harmonii. Podporuje duševní zdraví a klidný spánek. Umožňuje pustit veškeré starosti z hlavy a uvolnit se. Pomáhá nám navázat těsné spojení s přírodou a její oživující energií. V napjatých situacích nám vrací ztracenou naději a poskytuje vnitřní klid.

Jak pečovat o Avanturín

Čistíme ho pár minut pod proudem vlažné vody nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Avanturín nabíjíme libovolně dlouho na přímém slunci.

Býčí oko

Býčí oko je kamenem vitální energie. Posiluje sebedůvěru, paměť a koncentraci. Přináší motivaci, povzbuzuje a chrání před nebezpečím. Podporuje tok energie v těle a dodává sílu, přitahuje peníze a bohatství. Pomáhá s odbouráním závislostí na druhých lidech. 

Jak pečovat o Býčí oko

Býčí oko čistíme pod proudem vlažné vody a nabíjíme ho na přímém slunci.

Fluorit

Fluorit je obdařen silnou ochrannou mocí, zejména na duševní úrovni. Pracuje s vědomou myslí, posiluje naše myšlenky a potlačuje silné emoce. Urovnává zoufalství, depresi či vztek. Uvádí do souladu citovou, tělesnou i duševní rovinu. Posiluje analytické schopnosti, dodává řád každodennímu životu, jemně otevírá dveře do podvědomí a nechává na povrch vyplynout potlačované pocity. Zvyšuje sebedůvěru, zručnost a tělesnou i duševní koordinaci. Pomáhá při učení a zvyšuje koncentraci. Funguje proti škodlivým vlivům počítačů a elektromagnetickému záření.

Jak pečovat o Fluorit

Fluorit je kámen, který dokáže absorbovat negativní energii. Proto je potřeba se starat o jeho pravidelné čištění alespoň jednou za týden. Čistíme ho několik minut pod proudem tekoucí vlažné vody. Následně kámen umístíme na slunce, kde se v něm opět nahromadí energie.

Howlity

Howlit, též znám jako magnesit, symbolizuje čistotu, nevinnost, svobodu a volnost. Dle tradice chrání před falešnými přáteli, intrikami a nepravou láskou.

Bílý howlit

Bílý howlit přináší hluboký klid a uvolnění. Pomáhá přijímat ostatní takové, jací skutečně jsou, bez potřeby je měnit. Uklidňuje city a činní nás odolnějšími vůči stresu, nervozitě a podrážděnosti. Probouzí v nás bezvýhradnou lásku sami k sobě a otevírá srdeční čakru.

Modrý howlit

Modrý howlit přináší vzpomínky na sny a současně podporuje kreativní myšlení a vyvolává sny nové. Uklidňuje rozbouřené city a napomáhá potlačit zlost a vztek. Překonává sobectví a posiluje naše kladné vlastnosti. Umožňuje hlubší pohled do nitra našich problémů.

Jak pečovat o Howlit

Howlit je kámen, který potřebuje pravidelnou péči. Kámen čistíme pár minut pod vlažnou tekoucí vodou, která z něj smyje všechny nečistoty a negativní energii. Na jeho nabíjení je vhodné využít sílu měsíčního světla. Jelikož je howlit poměrně měkký kámen s velkými póry, měl by se nosit velmi opatrně. Měli bychom se vyhnout jeho postříkání olejovými parfémy, které mohou kámen nepříjemně zabarvit. Howlit bychom neměli nosit, pokud jdeme do extrémně slunečného nebo horkého počasí.

Jaspis

Jaspis pro svou širokou škálu zemitých barev a dostupnost byl od pradávna používán k výrobě předmětů a pečetítek. Kromě praktického využití mu byla připisována i magická moc.

Červený jaspis

Červený jaspis je nositelem životadárné energie. Jeho zemitá barva aktivuje naši vytrvalost, odvahu a vůli. Podporuje skromnost, soucit a posiluje dobrou vůli. Zjasňuje mysl, potlačuje deprese, chrání před zlobou a nenávistí. Učí nesobeckosti a propůjčuje vitalitu. Posiluje dobrou vůli a spojuje s elementární silou Země. Pročišťuje a transformuje fyzické tělo a vytváří tak pocit klidu a bezpečí.

Tyrkysový jaspis regalit

Tyrkysový jaspis regalit je kamenem, který nás propojuje do duchovního světa. Pokud se používá při meditaci, prohlubuje spojení s naším duchovním Já a pochopení naší podstaty jako duchovní bytosti. Vynáší na povrch všechny skryté věci, které skrývá naše duše a navozuje pocit bezpečí a čistých myšlenek, zatímco zahání pocity strachu. Pomáhá nám také vnímat okolní krásu světa a ve vztahové rovině navozuje harmonii s ostatními. 

Jak pečovat o Jaspis

Jaspis čistíme pod proudem vlažné vody nebo ho necháme přes noc v misce s vodou a křišťálem. Poté ho vystavíme na přímé slunce a necháme ho nabít. 

Lapis lazuli

Lapis lazuli je kamenem lásky, přátelství a moudrosti. Je vhodný pro meditace, protože přináší hluboký vnitřní klid a mír. Působí proti depresi a rychle odstraňuje stres. Dodává odvahu, zvyšuje psychické vědomí. Přináší soucit, poctivost a čestnost. Odstraňuje potíže s komunikací, učí naslouchání druhým, odhaluje vnitřní pravdu a umožňuje sebevyjádření. Podporuje kreativitu, zesiluje myšlenky a vnáší do nich jasný pohled. Upevňuje vztahy, odstraňuje krutost a strádání.

Jak pečovat o Lapis lazuli 

Tento duchovní kámen čistíme při svitu noční oblohy v misce s vodou a křišťálem. Poté ho krátce nabijeme na přímém slunci.

Láva

Láva je silným ochranným kamenem. Pomáhá odrážet fyzické i psychické útoky a navrací je zpět k jejich původci. Lávový kámen rozvíjí fantazii, aktivuje logické myšlení a dodává nám sebedůvěru. Do našeho života vnáší harmonii, rovnováhu, ale i cílevědomost. Dává nám životadárnou a neutuchající sílu matky Země.

Jak pečovat o lávu

Lávový kámen není třeba nijak zvlášť čistit ani nabíjet. Je tak silný, že si s lidskými problémy poradí velmi dobře sám. Pokud však cítíte, že je to třeba, pak jej stačí omýt pod proudem vlažné vody a nechat libovolně dlouho nabíjet na slunci.

Malachit

Malachit je typický ženský kámen. Symbolizuje ženskou smyslnost, svůdnost, spanilost, rozmanitost a zvědavost. Pomáhá při partnerských neshodách a problémech. Podporuje klid, emocionální vyrovnanost a dodává energii. Probouzí harmonii a mír v duši. Podporuje kreativitu a přizpůsobivost, harmonizuje rozumovou a citovou stránku a odbourává ostych. Odebírá z těla negativní energii, odbourává naše blokády a bez omezení přispívá k hojivým procesům v celém organismu. V centru srdce neutralizuje emotivní problémy.

Jak pečovat o Malachit

Malachit je velmi citlivý na pot a kosmetiku. Kámen čistíme několik minut pod proudem vlažné vody, poté ho vysušíme a dáme nabíjet na denní světlo. 

Obsidiány

Mahagonový obsidián

Mahagonový obsidián je projektivní kámen. Zavádí nás do nejhlubšího nitra a vynáší na povrch pravdu. Chrání před zlem a veškerou negativitou. Dodává sebevědomí a pomáhá při zkouškách a důležitých rozhodnutích. Dodává víru ve vlastní síly a schopnosti. Pomáhá oprostit se od vnějších vlivů, prolomit naše blokády a aktivuje logické myšlení. Pro své silné účinky by měl být nošen s regulujícím křišťálem.

Vločkový obsidián

Vločkový obsidián je silný ochranný kámen. Zavádí nás do nejhlubšího nitra a vynáší na povrch pravdu. Chrání před zlem a veškerou negativitou. Dává nám sebedůvěru a sílu odolávat nepohodám a nepřízním života. Pomáhá ve slabých chvilkách získat opět pevnou půdu pod nohama.

Jak pečovat o Obsidián

Obsidiány čistíme pod tekoucí vodou a nabíjíme na měsíčním světle.

Onyx

Onyx je tajemný černý kámen dodávající sílu. Brání a ochraňuje před negativní energií. Chrání náš život a pomáhá nám v těžkých obdobích. Přináší ráznost, vytrvalost a dovoluje nám stát se pány svého osudu. Zvyšuje sebedůvěru, sebekontrolu a léčí stará traumata.

Bílý onyx

Bílý onyx, podobně jako jeho černá verze, je kamenem sebekontroly a sebeúcty. Údajně v sobě drží všechna tajemství, a pomáhá tak znovu prožít stará traumata a vyčistit je. Bílý onyx kromě toho pomáhá dosáhnout silné intuice, soustředění, podporuje paměť a zvyšuje mentální odolnost svého majitele. Tento kámen nejlépe nabijete podobně jako černý onyx, oproti slunečnímu svitu se však nejlépe nabije na měsíčním světle přes noc v misce společně s křišťálem.

Jak pečovat o Onyx

Onyx čistíme pod proudem vlažné vody, nebo přes noc v misce vody společně s křišťálem. Kámen nabíjíme na přímém slunci často a co možná nejdéle.

Růženín

Růženín je kamenem lásky a srdce. Pomáhá projevovat city, dodává lásku a krásu. Podněcuje něžnost, mírnost, přátelskost, nesobeckost, citlivost a vnímavost vůči ostatním i sobě samému. Podporuje fantazii, trpělivost, inspiraci a tvořivost. Dává sílu k odpuštění a učí nás sebeúctě a sebelásce. Příznivě působí při úzkostech a neurotických potížích, odstraňuje apatii, strach, zlost, nelibost a pocity viny. Dodává energii a doporučuje se při rekonvalescenci. 

Jak pečovat o Růženín

Růženín je třeba čistit a dobíjet každých 14 dní. Jeho očistu je vhodné provést pod proudem vlažné vody, kdy krystal pod vodou podržíme několik minut. Růženín se v žádném případě nenabíjí na slunci, protože by mohl velmi snadno vyblednout. Dobíjíme ho při měsíčním světle nebo položením na nabitý ametyst nebo krystal.

Sodalit

Sodalit je kamenem inspirace a koncentrace. Spojuje naši logiku s intuicí, prohlubuje meditaci a porozumění aktuálním stavům našeho života. Potlačuje duševní zmatek, umožňuje přijímat nové informace, dodává sebevědomí a rozvíjí a zklidňuje mysl. Mezi modrými kameny má nejintenzivnější vibrace. Dodává odvahu, prohlubuje koncentraci a představivost a chrání před konflikty. Odhaluje příčiny obav, fobií, pocitů viny a svazujícího jednání.

Jak pečovat o Sodalit

Sodalit čistíme pod proudem vlažné vody, poté ho položíme na křišťál a nabíjíme cca 1 hodinu na přímém slunci.

Tygří oko

Tygří oko je ochranný kámen. Varuje před samolibostí a napomáhá jednat na základě rozumu, místo citů. Chrání před všemi formami nebezpečí. Pomáhá při zkouškách a důležitých rozhodnutích. Podporuje tok energie v těle a dodává sílu, přitahuje peníze a bohatství. Přes spojení mezi sluneční a zemskou energií pomáhá uzemnit lidi, kteří ztratili spojení s realitou. Zároveň podporuje duchovní růst zemsky orientovaných lidí. Pomáhá s odbouráním závislostí na druhých lidech, uznáním vlastní hodnoty a potlačuje deprese.

Jak pečovat o Tygří oko

Tygří oko čistíme pod proudem vlažné vody a nabíjíme ho na přímém slunci. 

Tygří oko magenta

Tygří oko v barvě magenta nás chrání před nebezpečím a to jak z vnějších vlivů, tak vnitřních. Pomáhá překonávat závislosti, zejména na druhých lidech a ochraňuje nás před depresemi. Jelikož tento kámen patří pod ohnivý živel, dodává nám jiskru do života a duchovní sílu. Pomáhá nám přemýšlet sami o sobě, a zjišťovat tak vlastní identitu a životní hodnoty a spojit se se svým vyšším Já. 

Jak pečovat o Tygří oko

Tygří oko magentu pouze krátce omyjeme pod proudem vlažné vody a nabíjíme ho na přímém slunci. 

Tyrkenit

Tyrkenit je považován za kámen štěstí. Jeho barva vybízí naši duši k čistotě citu, mysli a jednání. Rozptyluje negativní vjemy a pocity. Chrání před neštěstím a nehodami. Dává nám moudrost nebe, vod a země, čímž pomáhá naše ideje a intuitivní vjemy převést do praktického života. Tyrkenit kolem nás vytváří silné vibrační pole, které nás chrání před zlými silami z duchovního světa, jež se nás pokoušejí ohrožovat.

Jak pečovat o Tyrkenit

Tyrkenit je choulostivý na prudké změny teplot, pot, oleje a kosmetiku. Pokud možno, čistíme ho pod proudem vlažné vody pokaždé, kdy to jen lze. Na přímém slunci tyrkenit nabíjíme pouze tehdy, když ztrácí svou svěží barvu.

 

Ruční výroba

Všechny náramky jsou ručně a s láskou vyrobené, balené v dárkovém organzovém sáčku. Minerální náramky jsou energeticky nabité.

Kvalitní materiály

Používám pouze kvalitní korálky z drahých kamenů a minerálů, rudrakshy a exotických dřevin. Levné napodobeniny u mě nenajdete.

Úpravy na přání

Pokud chcete náramek jakkoli upravit, jinou kombinaci korálků, změnit velikost nebo barvu šňůrky, napište mi a moc ráda Vám vyhovím.